skip to Main Content

Pompa ciepła, a brak wody użytkowej w domu – dlaczego?

Czasami zdarza się, że po zainstalowaniu pompy ciepła w domu, ogrzewanie działa bardzo wydajnie, ale ilość ciepłej wody użytkowej jest niedostateczna. Czy wiesz jakie są tego powody? Na myśl przychodzi nieadekwatne dobranie pompy ciepła do warunków. Jeżeli urządzenie zostało wybrane na podstawie zapotrzebowania cieplnego budynku i działa właściwie to można śmiało założyć, że układ CO jest sprawny technicznie. Należy jednak pamiętać o uwzględnieniu mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ilości spełniającej potrzeby użytkowników danego gospodarstwa domowego.

Zbiornik CWU i temperatura CO

W zależności od trybu życia średnie zapotrzebowanie wody użytkowej na osobę wynosi średnio ok. 40 – 50 l. Po przeliczeniu, uzyskamy średnią pojemność zbiornika CWU na poziomie ok. 200 l. Średnią temperaturę komfortu ciepłej wody użytkowej ustala się na poziomie temperatury ludzkiego ciała, czyli m. in. nie powinna nas parzyć. Aby utrzymać temperaturę na takim poziomie w zbiorniku ciepłej wody użytkowej, urządzenie pracuje przez czas określony przez producenta. Tutaj należy wspomnieć o dość istotnej funkcjonalności pompy ciepła. Urządzenie z zasady nigdy nie grzeje równocześnie obiegu CO (centralnego ogrzewania) i CWU (ciepłej wody użytkowej).

Zasada grzania poszczególnych obiegów

Pompa ciepła ma zainstalowane specjalne czujniki temperatur: na zasilaniu i powrocie układu CO, w zbiorniku ciepłej wody użytkowej, na zewnątrz budynku (w jednostce zewnętrznej), itd. Ponadto, producent mając świadomość wydajności konkretnych podzespołów, określa czas jakiego wymagają na określone działanie. Na podstawie tych dwóch składowych, istnieje możliwość określenia punktów skrajnych, którymi można manipulować. Te punkty to: temperatury zadane na ogrzewanie CO czy też CWU, stopień ich różnicy, tzw. delta dla układu CO czy histereza dla CWU. Układ pomiędzy nimi wskazuje obieg, czas, przerwę pomiędzy cyklami pracy, częstotliwość pracy urządzenia. Na podstawie tych elementów możemy ustawić pompę ciepła tak, aby zapewniała komfort w każdym zakresie. Najbardziej czasochłonnym i energochłonnym procesem jest ogrzewanie budynku. Ogrzanie ciepłej wody tez nie jest najprostsze, dlatego należy wyregulować pompę ciepła, tak aby zagwarantować jej czas na przygotowanie „ciepła” dla obydwu obiegów.

Powody dlaczego zbiornik CWU nie dostarcza wody o określonej temperaturze

Jeżeli pompa ciepła nie jest w stanie zgadzać dwóch obiegów jednocześnie, na jednym obiegu mamy komfort cieplny, a na drugim wprost przeciwnie, to wniosek jest jasny. Jeden z nich działa za długo, a drugi za krótko w stosunku do zapotrzebowania cieplnego.
Jeżeli priorytetem dla ogrzewania jest ciepła woda użytkowa, to długość czasu jednego cyklu ogrzewania, ilość i czas przerw pomiędzy nimi, maksymalne temperatury, etc. są określone. Dzięki temu urządzenie zachowuje wysoką wydajność przy jednoczesnej ekonomiczności. Te parametry można dowolnie modyfikować w różnym zakresie i przez różnych użytkowników. Prawidłowy dobór pozwoli na optymalną pracę urządzenia, a co za tym idzie – całego systemu grzewczego. Jak sprawdzić czy układ CO działa poprawnie? Jeżeli w domu jest ciepło, to warto sprawdzić czy pompa ciepła nagrzeje zbiornik CWU do zadanej maksymalnie wysokiej temperatury i w jakim czasie. Jeśli urządzenie podoła temu zadaniu, to można śmiało stwierdzić, że jest sprawne technicznie. Wystarczy tylko dostosować ustawienia.

Co należy pamiętać przy ustawianiu parametrów pompy ciepła

Jeżeli pompa ciepła pracuje w określony sposób i ogrzewa dom do pożądanej temperatury, ale nie dostarcza odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej to prawdopodobnie wystarczy zmienić określone czasy załączeń, uwzględniając nasze potrzeby i przesunąć określone punkty skrajne? Dlatego, przy konsultacji z monterem nie bądź zdziwiony gdy zapyta o aspekty dotyczące trybu prowadzenia życia prywatnego. Dzięki temu będzie w stanie dobrać poprawnie parametry pracy urządzenia to konkretnych potrzeb i wymagań indywidualnych użytkownika i możliwości danego układu grzewczego.

Nasze biuro

tel. 76 721 96 74
fax 76 743 70 04
klimapol@klimapol.eu

Firma Handlowo-Usługowa
KLIMA-POL
ul. Drohobycka 1
59-220 Legnica

Napisz do nas

    Znajdź nas