skip to Main Content

Prawidłowa obsługa pilota do klimatyzacji

Obsługa klimatyzatora jest łatwa i intuicyjna. Pilot dołączony do urządzenia pozwala płynnie i szybko skonfigurować tryb pracy i ustawić optymalną temperaturę. Jednakże, piloty posiadają dużo więcej przycisków, niż wydawałoby się, że jest potrzebne. Do czego służy każdy z nich? Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem odkrywającym tajemnicze oznaczenia znajdujące się standardowo na pilocie, niezależnie od producenta.

Bezprzewodowe piloty do klimatyzacji

Pilot bezprzewodowy znajduje się standardowo w zestawie z klimatyzatorem typu split, multisplit i wybranych modeli wolnostojących (monoblok).

Pilot do urządzenia do klimatyzacji ma przyciski do obsługi jednostki, a standardem staje się również umieszczenie na nim wyświetlacza LCD. Ekran służy do pokazania informacji o aktualnie ustawionych parametrach i trybie pracy klimatyzatora. Ze względu na to, że część przycisków jest rzadziej używana, producenci stosują na pilotach eleganckie osłony, aby uatrakcyjnić ich funkcjonalność.

Pilot służy również do programowania pracy urządzenia, np. pozwala na ustawienie godzin w konkretnych dniach. Użytkownicy mogą bezpiecznie opuścić dom czy mieszkanie, a klimatyzator sam wyłączy się o ustalonej godzinie. Można też zaprogramować chłodzenie lub ogrzewanie wnętrza przed powrotem do domu, tak aby wejść już do pomieszczenia o komfortowej temperaturze.

Instrukcja korzystania z pilota do klimatyzacji

Jeżeli użytkownik dokładnie zapozna się z instrukcją załączoną do pilota, to korzystanie z urządzenia nie będzie stanowiło dla niego żadnego wyzwania. Znajduje się w niej dokładny poradnik jak korzystać z urządzenia i pilota, a także odczytać co oznacza konkretny symbol. Często producenci udostępniają instrukcje na swoich stronach do pobrania przez użytkownika.

Profesjonalna ekipa zajmująca się montażem bardzo często poświęca również czas na to, aby wytłumaczyć przyszłemu użytkownikowi zasady działania i urządzenia i pilota do niego, tak aby mógł on maksymalnie wydajnie i prawidłowo z nich korzystać.

Co oznaczają konkretne symbole na pilocie do klimatyzacji?

Większość pilotów posiada oznaczenia w języku angielskim, ale ich funkcje można bardzo łatwo zapamiętać. Producenci z reguły stosują te same symbole i napisy, co sprawia, że można obsługiwać najważniejsze funkcje niezależnie od typu klimatyzatora.

Najważniejsze symbole znajdujące się na pilocie do klimatyzacji:

ON/OFFwłączanie/wyłączanie urządzenia
TEMP+ i – oznaczają kolejno podwyższanie i obniżanie temperatury
MODEumożliwia wybór trybu pracy, najpopularniejsze to COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), HEAT (grzanie), FAN (wentylacja) i tryb automatyczny
PRESETpamięć i ustawienia
RESETresetowanie bieżących ustawień
FAN/FAN SPEEDpoziomy prędkości wentylatora do wyboru
SWINGuruchomienie żaluzji wentylacyjnych
JET DIRECT/AIR DIRECTION/AIR FLOWustawienie kierunku wydmuchu powietrza z urządzenia
ECO/ECONOMYwłączenie trybu ekonomicznego o niskim poborze mocy
HI-POWER/TURBOuruchomienie intensywnej pracy
FLOORogrzewanie podłogi
SLEEP/QUIETtryb cichej pracy
TIMER ON/OFFprogramowanie czasu automatycznego włączenia/wyłączenia urządzenia
CLOCKustawienie zegara
LOCKzablokowanie ustawień
LIGHT/DIGITAL DISPLAYwłączenie/wyłączenie ekranu LCD na pilocie.

Warto wspomnieć, że część producentów stosuje uniwersalne piloty, na których mogą znajdować się przyciski uruchamiające funkcje, których dane urządzenie nie posiada.

Prawidłowa obsługa pilota do klimatyzacji

Aby pilot działał poprawnie należy skierować go w stronę klimatyzatora. Średnio zasięg pilota wynosi ok. 8 metrów. Nie należy narażać go na zawilgocenie, zamoczenie czy przegrzanie.

Piloty do klimatyzacji są zasilane bateriami AA lub AAA. W zależności od intensywności eksploatacji pilota wymienia się je częściej lub rzadziej. Z reguły na wyświetlaczu pojawia się ikonka informująca o niskim stanie baterii. Część pilotów należy ponownie zaprogramować, jeżeli ulegną rozładowaniu i wymianie baterii. Zabrudzenia na pilocie łatwo usunąć wilgotną ściereczką.

Nasze biuro

tel. 76 721 96 74
fax 76 743 70 04
klimapol@klimapol.eu

Firma Handlowo-Usługowa
KLIMA-POL
ul. Drohobycka 1
59-220 Legnica

Napisz do nas

    Znajdź nas