skip to Main Content

Podstawowy montaż klimatyzacji dotyczy:

  1. Montaż urządzenia ściennego na wysokości do 3m

  2. Montaż agregatu zewnętrznego na wsporniku ściennym na wysokości do 3m

  3. Jedno przebicie w ścianie niekonstrukcyjnej

  4. Długość instalacji do 3m długości

  5. Grawitacyjne odprowadzenie skroplin do 3m długości

  6. Zasilanie elektryczne do 3m długości z istniejącego gniazda 230V

  7. Instalacje w kanałach instalacyjnych