skip to Main Content

5 programów obejmujących dofinansowanie do pompy ciepła.

 

Rok 2023 obfituje w ilość programów, z których można skorzystać aby otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła – nawet do 100% zwrotu kosztów.

Jak działa dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 r.?

Rosnąca świadomość ekologiczna oraz wyraźna motywacja do poprawienia jakości powietrza, promowania odnawialnych źródeł energii i wydajnych źródeł ciepła sprawia, że na rynku pojawia się coraz więcej programów dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła.

Część tych programów się wzajemnie uzupełnia. Dopłaty do pomp ciepła obejmują różne rodzaje budynków oraz dedykowane są każdej grupie beneficjentów na podstawie konkretnych parametrów. Wszystkie formy finansowego wsparcia łączy jeden kluczowy element – aby ubiegać się o częściowy zwrot kosztów należy najpierw przeprowadzić inwestycję. Istnieje jeden wyjątek. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem, w którym przedstawiamy poszczególne programy.

Program Mój Prąd 5.0 wspiera teraz również inwestycję w pompy ciepła

Dotychczas program Mój Prąd obejmował wsparcie finansowe tylko przy inwestycji w system fotowoltaiczny. Już 22 kwietnia 2023 r. ruszyła zupełnie nowa wersja programu, a nabór wniosków jest ciągły. Naturalnie, program wspiera także zakup pompy ciepła. Wysokość dopłaty zależy od typu urządzenia.

 • Pompa ciepła powietrze – powietrze – do 4,4 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze – woda bez podwyższonej efektywności – do 12,6 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze – woda o podwyższonej efektywności – do 19,4 tys. zł
 • Pompa gruntowa – do 28 tys. zł

Moje Ciepło – dofinansowanie do pompy ciepła

Moje Ciepło to program dofinansowania, który wystartował w kwietniu 2022 r. Jest dedykowany właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, które zostały postawione po 1 stycznia 2021 r.

Aby otrzymać wsparcie finansowe z programu Moje Ciepło należy spełnić jeden warunek – zainstalować w nowym domu  o podwyższonym standardzie energetycznym pompę ciepła. Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie  63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Dopłata do pompy ciepła w programie Moje Ciepło obejmuje zakup i montaż urządzenia i może wynosić od 7 do aż 21 tys. zł. Dofinansowanie w ramach tego programu wspiera gruntowe, powietrzne i wodne pompy ciepła używane tylko do ogrzewania domu lub ogrzewania domu i wody użytkowej. Należy wspomnieć, że program Moje Ciepło nie ma progu dochodowego dla osoby wnioskującej o dopłatę.

Dopłata do pompy ciepła przed realizacją inwestycji

Taką możliwość oferuje program Czyste Powietrze Plus, przeznaczony dla rodzin o niższych dochodach. Umożliwia uzyskanie dopłaty na wymianę źródła ciepła i termomodernizację lokalu przed rozpoczęciem inwestycji. Dofinansowanie przed realizacją inwestycji wynosi do 50% kwoty kwalifikującej się do programu. Aby uzyskać przedpłatę należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w zależności od dochodu może wynosić:

 • do 30 tyś. zł – poziom podstawowy, dla inwestora z rocznym dochodem do 100 tys. zł
 • do 37 tys. zł – w podwyższonym poziomie, przy przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 1874 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Warto wspomnieć, że w styczniu 2023 nastąpiła zmiana w programie i osoby z miesięcznym dochodem na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł oraz 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych mają szansę na otrzymanie do 95% wsparcia.

Program Ciepłe Mieszkanie dla pompy ciepła w bloku

Drugi nabór do programu Ciepłe Mieszkanie ma ruszyć już w tym roku. Skierowany do gmin, które następnie będą ogłaszały nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, które kwalifikują się do programy. Będą to osoby, które posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Program oferuje wsparcie finansowe na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, które służą do ogrzewania mieszkania na wydajne źródła ciepła lub  podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

W zależności od wskaźnika zanieczyszczenia gminy dotacja może wynosić:

 • do 17 500 zł w podstawowym poziomie programu
 • do 26 900 zł w podwyższonym poziomie
 • 39 900 zł w najwyższym poziomie dofinansowania

Powyższe kwoty będą przeznaczone dla gmin o najwyższym poziomie zanieczyszczenia. W przypadku pozostałych, dopłaty będą wynosiły:

 • do 15 000 zł w podstawowym poziomie programu
 • do 25 000 zł w podwyższonym poziomie
 • 37 500 zł w najwyższym poziomie dofinansowania

Program Czyste Powietrze

Wciąż trwa nabór do programu Czyste Powietrze, o którym pisaliśmy tutaj.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z którejś z dotacji, a nie jesteś pewny czy się kwalifikujesz – zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z nami. Nasi eksperci oferują kompleksowe wsparcie, począwszy od doradztwa i objaśnienia programów.

 

Nasze biuro

tel. 76 721 96 74
fax 76 743 70 04
klimapol@klimapol.eu

Firma Handlowo-Usługowa
KLIMA-POL
ul. Drohobycka 1
59-220 Legnica

Napisz do nas

  Znajdź nas